Studiemøte i Trondheim

Er du i Trondheim 29. april, ta deg ein tur på studiemøte om talemål i medieverda! Kjenner du nokon i området som kan vera interesserte, tips dei!

SniN melder:

SmiN skipar til studiemøte om talemål i medieverda onsdag 29. april. Staden er ikkje fastsett enno, men fylg med!

Korleis pratar folk i radioen og fjernsynet? Kva er føremonen med dialektbruk, og med normert talemål? Kva slags politikk og reglement finst? Korleis reagerer folk på dialekt/normert tale? Kva vanskar og ulemper er der? Kan målet i radio og fjernsyn vera av relevans for folk som skal læra seg norsk? Spørsmåla er mange!

Til neste år vert det ein ny mediekvardag her til lands, og målrørsla må tenkja nytt når det gjeld arbeidet for å få meir nynorsk i media. Til neste år er berre NRK allmennkringkastar, etermedia, nett og aviser
smeltar saman.

Innleiarar denne kvelden er
Ein språkforskar ved NTNU (litt uvisst kven det vert enno)
Tarjei Vågstøl, Kringastingsringen

Attåt desse har vår legendariske sosiolingvist Brit Mæhlum lova å koma innom.

Det vert lett servering.

Vel møtt til eit spanande ordskifte!

Styret
i SmiN

Kjelde: fjesboka