Årsmøte

SmiB skipar til årsmøte onsdag 1. februar klokka 19. Møtestad er kontoret vårt i Nygårdsgata 1b. Sjå kart her. Vel møtt!

Førebels saksliste:

1. Årsmelding
2. Økonomi
3. Val av nytt styre
4. Den nye tufta til NMU
5. Aktivitetar i 2012
6. Ymist

Kom gjerne med framlegg om saker du ynskjer å drøfta på møtet!