Freistnad på røysting

Dette var ikkje berre enkelt, og utforminga vart ikkje så frekk og fin som planlagt, men stem likevel 🙂

(kom gjerne med framlegg til klokkeslett under innlegget!)

[polldaddy poll=1802170]

3 comments

  1. Dersom det ikkje vert endringar i timeplanen min, kan eg på matpakkesamling frå 12 og utover alle dagar, unnateke onsdag. Eg tykkjer det er kjekkast med samling midt i veka då, så er mest for tysdag eller torsdag. Elles er det berre eit seminar som er i vegen for onsdagen…

  2. UiB sine sider er nok seine og eg er ikkje heilt sikker øver faga eg tek enno, so eg ventar nok på orienteringsmote for å velje dag.

  3. Me har god tid 🙂 Det vil elles verta eit medlemsmøte i nær framtid (veke 35, detaljane kjem snart)der me kan koma fram til eit høveleg matpakketidspunkt!

Comments are closed.