Ting klistremerke

Nei takk- klistremerke

Få i posten, del ut og bruk sjølv

Me ynskjer å spreia klistremerka so breitt som råd, ting so mange du veit du klarar spreia rundt. Viss du eller laget ditt vil betala litt for sendinga og merka so set me stor pris på det, men det er ikkje naudsynt.Meir om sendingane

Viss du lurer på korleis og kvar me pakkar klistremerki, so har me skrive eit innlegg om ein pakkedugnad i april 2011. Lurer du på kva det kostar oss, so hintar me litt om det der òg 😉