To Valkyrien Allstars-konsertar

Sist fredag var me på konsert med Valkyrien Allstars. Me klarte å få 50 kr rabatt frå Hulen, det kom 4-5 medlem utanom oss 6 i styret. Me selde 2 EGNYNORSK-t-skjorter, og kunne seld fleire dersom folk hadde hatt meir lommepengar. Me høyrde mange godord om dei.

Bilete teke på konserten av Elisabeth Almighty.

Sidan me brukte t-skjortene som ein samla gjeng på ein konsert, vart det likevel litt vel uniformete. So det kunne diverre sjå ut som om me hadde bryte oss ut frå ein institusjon. Det er noko me må hugsa til neste gong; folk må ikkje ha heilt like klede. Farge- og motivforskjellar er ein veldig bra ting. Heldigvis gjekk me ikkje alle i det same, so det gjekk bra 😉

Konsert, nr 2

Same dag, ein god del timar seinare, spelte Valkyrien ein minikonsert på Det Norske Teatret for Studentmållaget i Oslo sitt 110-års-jubileum. Denne gongen brukte Tuva t-skjorta ho hadde fengje av oss etter konserten på Hulen.

Sers moro for oss 😉

Pønsk + Valkyrien (rabatt!)

I morgon (1. september) har me pønskekveld for å finna ut kva me skal gjera frametter. Kom innom!

  • Ta deg ein munkholm/kaffi/saft/hansa eller kva-har-du.
  • Funder på kva me skal gjera frametter.
  • Få signert medlemsprov slik at du får 50kr rabatt på Valkyrien Allstars-konserten på fredag.
  • Få (evt. kaup) t-skjorte til konserten dersom du ikkje allereie har.

Stjernesalen frå kl. 20. Eg tek på meg ei nynorskrelevant t-skjorte slik at det vert lett å sjå oss. 🙂

Me sit der minst ein time. Kjem sikkert litt tidlegare òg.

Ring meg/send melding viss du føler for det. 93 24 37 25 🙂

Valkyrien Allstars-konsert på fredag 3. september

Hola (Hulen) har vore so greie å gjeve oss 50kr i rabatt på billettane til Valkyrien Allstars no på fredag. Du må diverre ha med deg medlemslappen som prov, men fortvil ikkje dersom du som alle andre har mista han; me kan laga ein ny til deg viss du:

  • Kjem innom på pønskekvelden på Kvarteret, onsdag 1. september kl 20
  • Kjem på før-konserten-henging hjå Diederik, (eg drikk saft, andre øl, ta med det du vil, Professor Hansteens gate 85, 100m frå Hola) kl. 19-21.
  • Møter opp utanfor Hola litt før 21
  • Eventuelt sender epost/ringjer for å få skaffa prov (93 24 37 25 / smib hjå malungdom.no)

Konserten startar 22.30, men det vert truleg fullt, so me møter opp 21 for å vera trygge på å få billett.

Kult viss so mange som mogleg kjem i nynorskrelevante t-skjorter 😉 (Helst gjer det!) Me tek med oss t-skjorter som er gratis (SmiB-t-skjortene) og som kostar litt (EGNYNORSK) der me er.

So sjåast me på før-konsert-henging hjå Diederik, eventuelt rett på konserten!