Hei, alle nynorskstudentar i Bergen!

Velkomen til den heilt nye bloggen til Studentmållaget i Bergen! Her vil me skriva om kva som går føre seg i laget, og om andre nynorsk- og studentrelaterte ting som går føre seg i byen.

Det er fritt fram for å koma med innspel på innlegga i bloggen! Ein kan godt koma med innspel, spørsmål, framlegg til laget eller tips om nyhende utan at dei har noko med det som står i innlegget å gjera, det er berre kjekt.

Når de kommenterar vil ikkje kommentarane verta synte før me som styrer bloggen har godkjent dei. Slik kan me luka ut nynorskhat og anna spam. Me vil sjølvsagt ikkje sensurera noko utover det.

Det vil truleg vera litt skralt med informasjon nett no i starten, men dette vil betra seg med tida. Ha tol!