Category Archives: Hendingar

Nynorskbar!

Bergen Mållag inviterer alle interesserte til idèdugnad, nynorskbaren 6.oktober!

— Kva trengst for å fremje nynorsk og målsak? —

Vi har alle mange tankar om kva som er lurt, når det gjeld dette.

Kom til Logen bar tysdag 6.oktober kl.19.30! Ta med kjentfolk, og ver med i diskusjonen!

Vend vinden!

Helga 23. – 25. oktober er det «Vend Vinden»-konferanse i Valdres.

Litt om kva som skjer, henta frå nettstaden til konferansen:

Om du slit med å vinne debattar om nynorsk og sidemål kan du kome på argumentasjonskurset. Og om du då får ein trong til å skrive argumenta ned, men ikkje veit korleis du skal gjere det, eller kva du skal gjere med teksta, kan du kome på mediatreningskurset. Møt folk frå heile Noreg som har dei same utfordringane og utveksle idèar og erfaringar. Vi vil halde eit ope nynorsk sjølvtillitskurs, der alle er velkomne til å deltake. Elles vert det mellom anna lobbyverksemdskurs, innleiing om organisasjonsbygging, næringslivpaneldebatt og filmvisning!

SmiB har truleg høve til å dekkja reise for dei som vil ta turen.

Vellukka aksjonar

Nattaksjon

Siste krampetrekning før valet – me dekte Bergen med sidemålsplakatar:

nattaksjon4w

Trass mykje regn fekk dei fleste hengja fram til valdagen. (Det sterke limbandet er frå Clas Ohlson, greitt å vita til seinare aksjonar) Nokre plakatar fekk jamvel hengja på «partitorget» nede på Torgalmenningen. Mange takk til Raudt for det!

Mykje gjev plass i augehøgd på plakatsøyla ved stasjonen: nattaksjonw

Og me utnyttar alle opningar i plakatlandskapet ved musikkpaviljongen (merk teknikken): nattaksjon1w

Dag og Tid-aksjon med vaflar

Onsdag 16. september stod me i borggarden på Sydneshaugen skule og delte ut nynorske vaflar og Dag og Tid. Ein uslåeleg kombinasjon – i eittida var me tomme for både aviser og vaffelrøre, og måtte avslutta aksjonen før planlagt.

vafleaksjon1w

Me fekk til og med nokon nye medlem i laget! Fantastisk!

Ei lita mengd aviser tok me med opp på lærarhøgskulen. Det var ikkje nett like lett å dela ut aviser her, men det skuldast sikkert tidspunktet (for seint på dagen) og fråværet av vaflar (ikkje lov, grunna ein aktiv brannvarslar).

Aksjon!

Onsdag vert det SmiB-aksjon på Sydneshaugen skule! Me stiller med (gratis) vaflar og aviser, og satsar på å vera i gang før kantina for optimal effekt og lite konkurranse. Føremålet med aksjonen er stort sett berre å syna at me finst, og å gleda studentane med eit godt alternativ til Studvest, nemleg Dag og Tid.

Me er truleg å finna i portalen heile føremiddagen, vaflar så lenge røra rekk :)

Matpakkesamling

I haust vert det matpakkesamling torsdagar klokka 12 ( + akademisk kvarter for dei som treng det). Staden er førebels kantina på studentsenteret, Nygårdshøyden. Ta med deg skiva di og kom!

matpakke

Medlemsmøte

Det vert medlemsmøte i SmiB onsdag 26. august klokka 18:00. Møt opp ved bjørka utanfor HF-fakultetet (bak Johanneskyrkja).

Førebels saksliste: 1. Val av representant til studentutvalet Om studentutvalet: «Studentutvalet skal arbeide med spørsmål som er relevante for nynorskbrukande studentar, og prøver i år å stable på beina ein solid og målretta studentpolitikk» 2. Aksjonar i haust «Dag og Tid»-aksjon. Me deler ut aviser og får pengar til laget.

Vafleaksjon. Me deler ut vaflar for å gleda studentar og syna at me finst. (Ein slager) 3. Studentsamling i Oslo 10. – 11. oktober Denne veit me ikkje så mykje om. Gjer du?

4. Framtida til matpakkesamlingane Kvar? Kortid?

5. Stoda til SmiB Korleis står det med styret og økonomien til SmiB?

Hurra!

For Studentmållaget i Oslo sin parole i 1. mai-toget, som kom på trykk i Aftenposten med nynorsk bilettekst. (Nr 7 i biletserien)

Ikkje verst!

Kjelde

Nynorskbar!

Bergen Mållag arrangerar nynorskbar på Logen Bar imorgon, tysdag 5. mai, klokka 19:30.

«Skulemålsskrivar Ingar Arnøy snakkar om korleis mange er for kulturelt mangfald, men mot nynorsk.»

Gratis inngang.

Kva skal me med denne nynorsken?

Linda Eide og Ragnar Hovland snakkar om nynorsk! Møtet vert arrangert av Studentersamfunnet i Bergen, og går føre seg på Logen, onsdag 22. april. Dette vert ein fantastisk kjekk kveld og den er garantert verdt ei pause i eksamenslesinga!

Les meir om den herlege hendinga!

Studiemøte i Trondheim

Er du i Trondheim 29. april, ta deg ein tur på studiemøte om talemål i medieverda! Kjenner du nokon i området som kan vera interesserte, tips dei!

SniN melder:

SmiN skipar til studiemøte om talemål i medieverda onsdag 29. april. Staden er ikkje fastsett enno, men fylg med!

Korleis pratar folk i radioen og fjernsynet? Kva er føremonen med dialektbruk, og med normert talemål? Kva slags politikk og reglement finst? Korleis reagerer folk på dialekt/normert tale? Kva vanskar og ulemper er der? Kan målet i radio og fjernsyn vera av relevans for folk som skal læra seg norsk? Spørsmåla er mange!

Til neste år vert det ein ny mediekvardag her til lands, og målrørsla må tenkja nytt når det gjeld arbeidet for å få meir nynorsk i media. Til neste år er berre NRK allmennkringkastar, etermedia, nett og aviser smeltar saman.

Innleiarar denne kvelden er Ein språkforskar ved NTNU (litt uvisst kven det vert enno) Tarjei Vågstøl, Kringastingsringen

Attåt desse har vår legendariske sosiolingvist Brit Mæhlum lova å koma innom.

Det vert lett servering.

Vel møtt til eit spanande ordskifte!

Styret i SmiN

Kjelde: fjesboka

Nynorskbar

Skrivekunstakademiet og Bergen Mållag arrangerer temakveld med basar på Logen 31. mars kl. 19:00.

Alfred Fifjestøl presenterer Per Sivle Ernst Berge Drange presenterer Rasmus Løland Opplesing av Løland- og Sivle-tekstar ved Fanny Holmin

klart språk i staten

Neste tysdag vert det arrangert «temamøte om språkforståing, «Klårspråk» og arbeidet for eit betre og meir publikumsretta språk i statsforvaltinga». Om du er ein SmiB-ar som er oppteken av godt språk, høver dette for deg! Nedanføre er heile skrivet sitert:

<

p class=»MsoNormal» style=»text-align:center» align=»center»>«Skjemaoverveldet?»

Måndag 9. mars lanserte regjeringa nettstaden www.klarsprak.no og kampanjen “Klart språk i staten”. Studentar og tilsette ved språkfaga vert med dette inviterte til temamøte om språkforståing, “Klårspråk” og arbeidet for eit betre og meir publikumsretta språk i statsforvaltinga.

Rådgjevar Torunn Reksten frå Språkrådet viser filmen «Skjemaoverveldet?», som er laga av Språkrådet og viser korleis folk oppfattar informasjonen i offentlege skjema.

Reksten vil elles presentera arbeidet i Språkrådet, særleg den nye språktenesta for statsorgan, snakka litt om kva type jobbar ein kan få med språkbakgrunn, og komma med ein appell om at vi treng mange konsulentar som kan noko om godt språk.

Opplegget passar særleg godt for studentar på bachelorprogrammet i språk og informasjon, for dei som har tenkt å ta eller har teke emnet Praktisk informasjonsarbeid, og for nordiskstudentar på alle nivå. Andre studentar og tilsette er òg velkomne.

Dato og tid: tysdag 17. mars klokka 12.15–14

Stad: aud. A, Sydneshaugen

<

p class=»MsoNormal» style=»text-align:center» align=»center»>Arrangør: bachelorprogrammet i språk og informasjon

Matpakkesamling

Våren 2009 vil SmiB halda matpakkesamlingar onsdagar frå klokka 12:05, i kantina på Sydneshaugen skule. Det går fint å koma seinare enn dette, me plar å halda oss der ein time i alle fall.

Sydneshaugen skule er det gule bygget bak Johanneskyrkja, og me brukar å finna oss eit bord oppe. Styret skal vera flinke og ta med skilt, så du finn oss!

Matpakkesamlinga er eit uformelt møte med andre SmiB-ar, og det er sjeldan noko plan for desse samlingane. Her pratar me om alt, men kanskje særskilt emne som aktuelle nynorskhendingar, mattilbodet til SiB, vêret, studentnyhende og eksamen. Nærlesing og kommentering av Studvest har også synt seg å vera ein populær aktivitet på samlingane.

Me sest på onsdag!