Dagverd er ferdig og fri

Den syrlege og sarkastiske avisi vår, Dagverd, er ferdig. Avisone ser kjempeflotte ut. Du kann finna dei på studentsenteret, Kvarteret og på kontoret vårt. Elles so kann me senda avisene utan problem òg.

Dagverd hev fengje si eigi, «flotte» netside òg.

[http://dagverd.malungdom.no/](http://dagverd.malungdom.no/)

2 sine tankar om “Dagverd er ferdig og fri”

  1. Ja-jo, ho er jo ikkje like fin slik, men det kostar oss ingenting. No hev me sopass få att, at me truleg bør leggja ho ut, slik at ho ikkje forsvinn totalt.

    Me hev jo ikkje noko ISSN-nummer, so det er ingen som hev teke andsvar for å arkivera ho.

Innspel er stengd.