Medlemsmøte

Det vert medlemsmøte i SmiB onsdag 26. august klokka 18:00. Møt opp ved bjørka utanfor HF-fakultetet (bak Johanneskyrkja).

Førebels saksliste:

1. Val av representant til studentutvalet

Om studentutvalet: «Studentutvalet skal arbeide med spørsmål som er relevante
for nynorskbrukande studentar, og prøver i år å stable på beina ein
solid og målretta studentpolitikk»

2. Aksjonar i haust

«Dag og Tid»-aksjon. Me deler ut aviser og får pengar til laget.

Vafleaksjon. Me deler ut vaflar for å gleda studentar og syna at me finst. (Ein slager)

3. Studentsamling i Oslo 10. – 11. oktober

Denne veit me ikkje så mykje om. Gjer du?

4. Framtida til matpakkesamlingane
Kvar? Kortid?

5. Stoda til SmiB
Korleis står det med styret og økonomien til SmiB?