Studentmållaget i Bergen jobbar for nynorsk, dialektar og språkleg mangfald. Og me ynskjer å gjera det på ein positiv måte, for det er berre slik me er.

Elles er me eit lokallag i Norsk Målungdom, ungdomsorganisasjonen til Noregs Mållag . Dei er nesten like kule som oss.

Følg oss, finn oss!

Me kjem til å legge ut info om komande aktivitetar og hendingar på Facebook og Twitter. Følg oss der! Du kan også følge oss på Instagram

Du kan nå leiar Marta på telefon 94 88 69 94 eller på epost til smib hjå nynorsk punkt no.

Me har kontor i 3. etasje i Nygårdsgåten 1B (NG1B), saman med ein del andre organisasjonar. Ta kontakt!

Styret våren 2016

Leiar: Marta Nagel-Alne
Nestleiar: Fredrik V. Heimsæter
Kassastyrar: Ingrid Hovstad
Skrivar: Aslaug Mork Topphol
Styrelemar:
Håkon Remøy
Øystein Sandve
Vetle Mikkelsen
Vara: Karen Mjør

Litt frå SmiB på wikipedia

Studentmållaget i Bergen eller SmiB er eit lokallag i Norsk Målungdom (NMU), ungdomsorganisasjonen til Noregs Mållag, og har som føremål å arbeide for nynorsken blant studentar og akademikarar i Bergen. SmiB har heile tida hatt Universitetet i Bergen som kjerneområde.

SmiB vart skipa i 1946. I fyrste perioden var aktiviteten meir allmennkulturelt prega, og det å skape eit miljø for målstudentar var viktig. Såleis hadde ein vitjingar av forfattarar og fokus på litteratur. I tillegg var ein oppteken av måljamstilling ved Universitetet i Bergen.